Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Schemat organizacyjny

  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Personel administracyjny
  • Personel obsługi

 

WYKAZ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻYWOCICACH      

Lp.

Nazwisko i imię

stanowisko

1

Barbara Szczerska

dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, specjalista gimnastyki korekcyjnej

2

Edyta Boguszewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego, specjalista terapii pedagogicznej
3

Maria Dziekan

nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

4

Angelika Fronia

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego

5

Joanna Kucharska

nauczyciel wychowania przedszkolnego, specjalista terapii pedagogicznej

6

Monika Kollek

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego

7

siostra Witolda

religia

razem

7 osób

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻYWOCICACH

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Denis Nosol

konserwator, palacz

2

Teresa Gach

kucharka

3

Sabina Błaszczyk

sprzątaczka, pomoc nauczyciela

4

Anna Pollak

pomoc nauczyciela, intendent

5

Anna Suchanek

pomoc nauczyciela, pomoc administracyjna

6

Irena Suchanek

sprzątaczka, palacz

7

Dorota Tunkel-Stora

intendent, pomoc kuchenna

8 Patrycja Wiencek-Baron pomoc nauczyciela

razem

8 osób

 

 

Przedszkole Publiczne w Żywocicach obsługuje Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach